Konferencia ICISS 2021

Výskumný tím SmartLife DWC Slovakia sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii the 8th International Conference on ICT for Smart Society (ICISS) 2021 v Indonezii. Medzi prednášajúcimi boli prestížne autority v danej oblasti ak napr. Prof. Carlo Ratti, riaditeľ Senseable City Lab, MIT v USA a prof. Hsueh-Yung Benjamin Koo profesor na Tsinghua University v Číne, ktorí predstavili súčasné trendy v smart technológiách ako napríklad digital twins, digitálne modely miest vytvárane pomocou senzorov. 

8th International Conference on ICT for Smart Society (ICISS) 2021 https://iciss.goesmart.id/

Naša prezentácia zaznela v clusteri:  AI-of-Things kde sme úspešne predniesli príspevok o našom SmartLife projekte Environmental sensors in the world of smart life technologies. Príspevok bude zverejnený v zborníku z konferencie na IEEE Xplore.