DWC Slovakia a.s.

Sme softvérová spoločnosť zameraná na implementáciu systémov na správu dokumentov a riadenie procesov. Naše riešenia využíva viac ako 55-tisíc používateľov v desiatkach organizácií vo verejnom a v súkromnom sektore od roku 2000. Dodávame certifikované riešenia s vysokou mierou kastomizácie, ktoré spolupracujú s ERP, doménovými aplikáciami a databázovými systémami a v praxi zvyšujú rýchlosť, efektívnosť a transparentnosť administratívnych procesov v súlade s medzinárodnými štandardmi. Naše riešenia umožňujú bezpečné a dlhodobé ukladanie dôležitých dokumentov. Po dvoch desaťročiach spolupráce tvoria našu ponuku ťažiskovo produkty rakúskej spoločnosti Fabasoft a zároveň spolupracujeme s týmto producentom softvéru v európskych projektoch. Počet našich úspešných projektov už presahuje 170 – od malých až po veľké implementácie pre verejnú správu aj súkromný sektor. V roku 2018 sa spoločnosť DWC Slovakia a. s., po akvizícii stala súčasťou skupiny Asseco Central Europe, a. s., s ambíciou rozširovania portfólia. Takto dopĺňame ponuku prestížnej európskej skupiny o riešenia na báze Document Management System, Workflow a Content Governance. Náš tím tvorí takmer 150 odborníkov, analytikov, stratégov, vývojárov, technikov a projektových manažérov.