Novinky/Blog

ICISS 2021 – Zborník abstraktov

Výstupom z úspešnej konferencie The 8th International Conference on ICT for Smart Society (ICISS) 2021 bol aj Zborník abstraktov, publikovaný online:  https://bit.ly/bookofabstractICISS2021 Alebo si ho môžete stiahnúť nižšie v prílohe. Book of Abstract ICISS...

Konferencia ICISS 2021

Výskumný tím SmartLife DWC Slovakia sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii the 8th International Conference on ICT for Smart Society (ICISS) 2021 v Indonezii. Medzi prednášajúcimi boli prestížne autority v danej oblasti ak napr. Prof. Carlo Ratti,...