Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou. Nadväzuje na takmer 270-ročný odkaz Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, kde boli položené základy vzdelávania prepojeného s praxou. STU ponúka technické vzdelávanie a zapája študentov do výskumu v oblasti prírodných vied, počítačových vied, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárstva či materiálových technológií. V rámci projektu SmartLife sa STU bude podieľať na realizácií výskumu v oblasti progresívnych senzorických prvkov, schopných integrácie do sietí IoT. Cieľom podaktivity je vytvoriť také prototypy IoT senzorických prvkov a integrovať také prostriedky vplývajúce na zmenu energetických tokov, ktoré budú mať potenciál pripojiteľnosti / integrácie do otvorenej platformy a tiež autonómnej činnosti s nízkou energetickou náročnosťou.