NanoDesign, s.r.o.

Spoločnosť Nanodesign S.R.O sa orientuje na výskum v oblasti elektronických zariadení a systémov. Hlavným zameraním je predovšetkým návrh zariadení pre systémy IoT. Taktiež, vo významnej miere sa venuje rozvoju progresívnych technológií na báze najnovších elektronických prvkov, obvodov a systémov. Nanodesign S.R.O sa bude podieľať na riadení priemyselného výskumu v oblasti senzorických bodov a systémov na báze IoT. Do tejto aktivity bude spadať návrh modelu komunikačného rozhrania, vytvorenie konceptu laboratórneho modelu senzorického systému a návrh špecifikácie nárokov dátovej bezpečnosti. Ďalším významným cielom v projekte SmartLife pre spoločnosť Nanodesign bude Experimentálny vývoj v oblasti senzorických prvkov a verifikácia ich funkčnosti. Do tejto aktivity spadá návrh prototypov senzorických prvkov, od identifikácie vhodných HW častí až po kompletizáciu napájacieho manažmentu.